PDR vytláčanie preliačenín

Ide to aj bez preliačenín

• Opravy vozidiel po krupobití
• Vyrovnávanie preliačin
• Opravy parkovacích poškodení